Màn bắt trend hài hước của Táo Quân 2022

Màn bắt trend hài hước của Táo Quân 2022

BắcGiangNews - Táo Quân 2022 vừa phát sóng và những câu nói từng tạo trend trong năm qua được các Táo sử dụng triệt để.

Táo Quân 2022 mặc dù vắng mặt Công Lý - Xuân Bắc nhưng sự tham gia của Quốc Khánh, Chí Trung, Vân Dung, Quang Thắng, Trung Ruồi, Duy Nam vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.  Ngay sau khi chương trình phát sóng, các câu nói tạo trend đã xuất hiện trên mạng.

nhung-cau-noi-bam-trend-hai-huoc-trong-tao-quan-2022.png
nhung-cau-noi-tao-trend-xuat-hien-trong-tao-quan-2022-3.jpeg
nhung-cau-noi-bam-trend-hai-huoc-trong-tao-quan-2022-3.png
nhung-cau-noi-bam-trend-hai-huoc-trong-tao-quan-2022-2.png
nhung-cau-noi-bam-trend-hai-huoc-trong-tao-quan-2022-1.png
nhung-cau-noi-tao-trend-xuat-hien-trong-tao-quan-2022-2.jpeg
nhung-cau-noi-tao-trend-xuat-hien-trong-tao-quan-2022-1.jpeg
nhung-cau-noi-tao-trend-xuat-hien-trong-tao-quan-2022.jpeg

 

PV