Lục Nam: 1 nữ nhân viên Karaoke Vân Vụ dương tính với Covid-19