Dùng hung khí tấn công người như cây chuối tại TPBG

Dùng hung khí tấn công người như cây chuối tại TPBG

BắcGiangNews - Video quá nhạy cảm nên đã bị xóa.

Link duy nhất còn tồn tại

https://www.facebook.com/groups/1874137512887846/permalink/2804453613189560/

Bắc Giang News