Bắc Giang: Thêm 44 kết quả dương tính, rất nhiều trẻ nhỏ